PROJECTES de CENTRE

Projecte de tecnologia

Maker

Aquest nou paradigma en l’educació ens permet ajudar a l’infant a crear, compartir i interaccionar amb materials, en definitiva aprendre a ser creatiu.

Image

Projectes personals

Dur a terme aquest projectes a l’escola que parteixen dels interessos individuals de l’alumnat per aprendre a transformar les idees en accions, plantejar-se objectius,  planificar i portar a terme un treball que els i les engresca en la seva formació.

Image

Pensament computacional

Necessari pels nostres infants en un món cada cop més tecnològic, per tal d’aprendre a analitzar i organitzar les dades i aportar solucions algorítmiques als problemes.

Image

Identitat digital

L’escola ajuda als nens i nenes a desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia, per actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Image

Ètica digital

L’escola descobreix als infants la cultura i valors digitals per què puguin adquirir estratègies per identificar el bon ús de les eines tecnològiques, tenint en compte els danys i beneficis potencials per les persones.

Image

Transversalitat

Entenem que la tecnologia no és la finalitat, sinó un instrument al servei de l’aprenentatge, per això integrem la eines digitals de manera natural al currículum. Ensenyar a l’alumnat a esdevenir agents actius i no solament consumidors passius de tecnologia.

Image

Projecte de Lectura

IDENTITAT

Les mestres acompanyen a l’infant al llarg de tota la seva escolaritat per a que trobi la seva identitat com a lector i assoleixi un millor autoconeixement i confiança en les seves possibilitats.

Image

llibertat

Les preferències personals són el fonament per a qualsevol persona que farà de la lectura una forma d’art personal. L’elecció lliure de llibres és un dret de qualsevol infant.

Image

Diàleg

A l’aula parlem de les novetats editorials, de clàssics, d’autors i gèneres, els llegim en veu alta i parlem amb els nens i nenes sobre els seus costums i plans de lectura.

Image

descoberta

Busquem descobrir com cada un dels nostres alumnes pot gaudir de la seva relació amb els llibres i, com a lector, de les seves relacions amb el professorat i els altres companys/es.

Image

Emoció

Conèixer la literatura juvenil en profunditat per aconseguir connectar els lectors i lectores de la nostra escola amb el tipus concret de llibre que els/les emocioni i els/les ompli.

Image

Drets

L’escola assumeix els drets que va redactar Daniel Pennac en la carta de drets del lector, com el dret a no acabar el llibre si no ens agrada, el dret a llegir on sigui, etc i afegim el dret al lliure accés a un munt de bons llibres.

Image